استارتاپی در خدمت نیروی کار: به مناسبت یکم مِه روز جهانی کارگر

مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این خاطر بوده است که در چهارم ماه مه سال 1886، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی که خواستارتعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به 8 ساعت بودند، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً