ریشه‌کنی فقر به کمک استارتاپ‌ها

آمده‌اند تا فقر را ریشه‌کن کنند. معرفی استارتاپ به مناسبت 25 مهرماه، روز جهانی ریشه‌کنی فقر. تجربه فقر فرض کنید امتحان سختی در پیش دارید اما فرصت مطالعه نداشته‌اید و شب قبل از امتحان هم اصلا نتوانسته‎اید به خوبی به خواب بروید، می‌توانید حدس بزنید سر جلسه امتحان چه وضعیتی خواهید داشت؟این دقیقا وضعیت افرادی