دید اقتصادی
معرفی کتاب دید اقتصادی: برای آنان که از اقتصاد خیلی نمی‌دانند.

در طول تقریبا صد سال گذشته، دانشگاهیان در همۀ زمینه‌ها دستاوردهای علمی چشمگیری برای بشریت به ارمغان آورده‌اند، جز یک مورد: در زمینۀ اقتصاد! اگر دوست دارید اطلاعات اقتصادی خود را با کتابی که با زبانی ساده و راحت نوشته شده، بالا ببرید، این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم. معرفی کتاب دید اقتصادی مترجم