انیمیشن رشته ها
انیمیشن رشته ها ،نگاهی متفاوت به روابط والدین و فرزندان در خانواده

در دنیایی که بیشتر افراد به دنبال رشد و خودشکوفایی فردی هستند و تمایل چندانی به داشتن فرزند ندارند، خانم Torill kove با ساخت انیمیشن بدون کلام رشته‌ها، تلاش دارد به ما نشان دهد که ورای همه سختی‌ها و رنج‌های زندگی هنوز عشق و پروراندن روابط است که به زندگی جان می‌بخشد، عشقی که پروراندنش نیازمند

داستان یک صورت از نشنال جئوگرافیک: کیتی دختری که به صورت خود شلیک کرد و حالا در حسرت صورتش…

کیتی، دختری که بعد از شکست عشقی، لوله تفنگ را به سمت صورت خود گرفت. یک هیجان، یک لحظه غفلت، یک انتخاب سریع بدون فکر و در نهایت پا گذاشتن به مسیری که اگر به آن خوب فکر نکنیم آدمی را با سوالهای بی‌شمارِ غم‌انگیزی می‌تواند تنها بگذارد؟ به راستی اگر می‌دانستیم چطور رنج‌کش خوبی