Code up
Code UP چیست؟ اولین رویداد Code UP با همکاری تیم کوئرا و دیدئو

Code UP یک هکاتون متن‌باز است که با هدف حمایت از جنبش نرم‌افزار آزاد در ایران، توسط تیم کوئرا راه‌اندازی شده است. در این رویداد، هر فصل به سراغ فناوری‌هایی می‌روند که جای خالی نسخه متن‌باز آن‌ها در ایران احساس می‌شود تا به رشد جامعه توسعه‌دهندگان کشورمان کمک کنند. دور اول Code Up با همکاری تیم‌های کوئرا، مجری این هکاتون، و تیم