هفت عادت مردمان موثر را تماشا کنیم.

سال ۱۹۸۹ استفن کاوی کتابی در مورد مهارت‌های زندگی، تحت عنوان هفت عادت مردمان موثر نوشت. بعدها این کتاب به 40 زبان ترجمه و 15 میلیون نسخه از آن در کشورهای مختلف به فروش رفت. (بیشتر…)

دید اقتصادی
معرفی کتاب دید اقتصادی: برای آنان که از اقتصاد خیلی نمی‌دانند.

در طول تقریبا صد سال گذشته، دانشگاهیان در همۀ زمینه‌ها دستاوردهای علمی چشمگیری برای بشریت به ارمغان آورده‌اند، جز یک مورد: در زمینۀ اقتصاد! اگر دوست دارید اطلاعات اقتصادی خود را با کتابی که با زبانی ساده و راحت نوشته شده، بالا ببرید، این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم. معرفی کتاب دید اقتصادی مترجم